Der er 14 dages returret til at meddele, at varerne ønskes returneret, og derefter er der 14 dage til at sende varerne retur.

Ifølge forbrugerlovgivningen kan en brugt vare også returneres. Ved en brugt vare forstås brugt ud over hvad der svarer til almindelig afprøvning i en fysisk butik.

Ved returnering af en brugt vare foretages et skøn af , hvor meget varen kan sælges til en anden forbruger, og værdiforringelsen fratrækkes inden beløbet returneres. En returvare skal returneres i original og ubeskadiget emballage.

Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til din konto indenfor få dage (vær opmærksom på evt. reduktion i købsprisen, såfremt det er en brugt vare, som returneres).

Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet ''Reklamation og varereturnering''.